Newton Primary School

Motto naszej szkoły to MIERZYĆ WYŻEJ czyli pracować tak, aby sukces był w zasięgu każdego absolwenta Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona. Wychodzimy z założenia, że GENIUSZ tkwi w każdym dziecku, aby go odkryć trzeba pochylić się nad każdym uczniem z osobna. Ważny jest tutaj poświęcony czas, dobór odpowiednich metod i pomocy dydaktycznych, właściwy rozkład zajęć i posiłków gdyż to właśnie one dodają energii do pracy.

Chcemy aby dzieci w trakcie ośmioletniej nauki w szkole nabyły:

 • dobrych umiejętności komunikacyjnych zarówno w języku ojczystym, jak również językach obcych znacznie wykraczających poza podstawę programową,
 • umiejętności matematycznych i logicznego myślenia,
 • wiedzy o otaczającym świecie
 • sprawności ruchowych (taniec, pływanie, gry zespołowe)
 • umiejętności manualnych,
 • umiejętność pracy zespołowej cenionej na całym świecie
 • poczucia estetyki, wrażliwości na piękno,
 • umiejętności interpersonalnych.

Realizację tych celów zapewnią zajęcia oferowane w standardzie i zajęcia dodatkowe.

 • edukacja wczesnoszkolna
 • codzienne zajęcia w j. angielskim
 • w ośmioletnim cyklu nauczania część przedmiotów (plastyka, muzyka, informatyka, przyroda, matematyka) będzie nauczana w j.polskim i w j.angielskim
 • drugi język obcy
 • taniec
 • duża ilość zajęć ruchowych
 • klub młodego naukowca
 • świetlica 6.30 – 17.00 

 • świetlica anglojęzyczna native – speaker
 • karate
 • balet
 • robotyka – budowa i programowanie robotów
 • zajęcia plastyczne
 • obiady
 • szachy

Ważnym elementem będą również wycieczki, obozy, imprezy integracyjne, projekty międzynarodowe. NSP im. I.Newtona to szkoła w której dziecko nie tylko będzie czuło się dobrze i bezpiecznie lecz także dzięki zastosowanym metodom w pełni wykorzysta swój potencjał intelektualny. Dwujęzyczność jest bardzo ważnym elementem tej szkoły jako jedynej tego typu w Przemyślu.